Blow Off

What we develop and create ourselves, often requires a long-term focus and isolation.
We love to let go of our monk’s existence sometimes and get some fresh air.

Getting fresh air to brainstorm and give oxygen to other people’s creations, projects and creative starting strategies. That gives us loads of energy!

We organise customized brainstorms and also offer 3 fresh, creative formulas for organisations:

Uitwaaien

Wat we zelf ontwikkelen en maken, vraagt vaak om een langdurige focus en afzondering.
We vinden het heerlijk om ons monnikenbestaan soms los te laten en uit te waaien.

Uitwaaien om te brainstormen en zuurstof te geven aan creaties, projecten en creatieve strategie├źn van anderen. Dat geeft ons bakken energie!

We brainstormen op maat en bieden ook 3 frisse, creatieve formules aan voor organisaties: